Депа за отпадъци

Изграждане на регионален център за отпадъци, гр. Благоевград

Изграждане на регионален център за отпадъци, гр. Благоевград

Армиране на асфалтова настилка с високоякостна, двойно усукана, хексагонална мрежа RoadMesh.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Изграждане на регионален център за отпадъци, гр. Благоевград

Изграждане на резервоар за дренажни и дъждовни води към находище Хан Крум до гр. Крумовград

Положеният изолационен пакет включва дренажен геокомпозит, геоглинен екран, мембрана от полиетилен висока плътност и геотекстил.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Изграждане на регионален център за отпадъци, гр. Благоевград

Изграждане на аварийно депо и ЗУМПФ към находище Хан Крум до гр. Крумовград

Изгрaждане на защитна облицовка на аварийно депо и ЗУМПФ-ове на територията на Мина Крумовград с геомембрана от SBS полимер модифициран битум - Coletanche.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Изграждане на регионален център за отпадъци, гр. Благоевград

Депо за опасни и производствени отпадъци, гр. Димитровград

Изпълнение на водоплътен екран от геоглинен екран, геомембрана, геотекстил, дренажен геокомпозит при изграждане на депо за опасни и производствени отпадъци.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Изграждане на регионален център за отпадъци, гр. Благоевград

Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци, община Доспат

Изпълнено решение част ГЕОСИНЕТИКА (геоглинен екран, геомембрана, нетъкан иглонабит високоякостен геотекстил, дренажен геокомпозит) при разширение на действащо регионално депо.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Изграждане на регионален център за отпадъци, гр. Благоевград

Изграждане на буферно депо на ТЕЦ Марица Изток 3

Водоплътен пакет от нетъкан иглонабит геотекстил и геомембрана HDPE.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Изграждане на регионален център за отпадъци, гр. Благоевград

Доставка на геосинтетични материали за изграждането на изолационен екран, депо Златица

Доставка на геосинтетични материали за изграждане на долен изолиращ екран.

ВИЖТЕ ОЩЕ