НачалоПроектиГеосистемиПътна и железопътна инфраструктура

Пътна и железопътна инфраструктура

Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София - етапи 2 и 3

Армиране на асфалтова настилка с високоякостна, двойно усукана, хексагонална мрежа RoadMesh.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Армиране на асфалтова настилка бул. България, гр. София

Армиране на асфалтова настилка с високоякостна, двойно усукана, хексагонална мрежа RoadMesh.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Стабилизиране на пътна основа, гр. Пловдив

Усилващи мероприятия чрез комбинация от геоклетъчна система Geoweb® в долната част на подосновния пласт и геотекстил изпълняващ сепарираща функция, положен на границата между земната основа и трошения камък.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Рехабилитация на железопътна инфраструктура Пловдив – Бургас

Усилване на земната основа при рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Ремонт и реконструкция на пътни асфалтови настилки, гр. Пловдив

Полагане на специални геомрежи за армиране на асфалтови настилки.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Армиране на асфалтова настилка, гр. Враца

Полагане на геосинтетични материали и материали от двойно усукана телена мрежа с цел армиране на асфалтова настилка - подходи към паркинг зона на Хипермаркет в гр. Враца

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Стабилизиране на земна основа на паркинг зони, гр. София

Усилване на земна основа чрез полагане на геотекстил и екструдирана геомрежа.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Изграждане на временен път с геоклетъчна система, о-в Персин (Белене)

Усилване на земната основа чрез полагане на геотекстил и перфорирана геоклетъчна система. 

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Връзка асфалтобетон и бордюри при трафик зона - София

Лента от модифициран битум осигурява връзка между асфалтова настилка и бетонови бордюри.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Рехабилитация на асфалтова настилка с битумна лента, гр. Русе

Полагане на лента от модифициран битум тип ARS2, за рехабилитация на пътна настилка.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Стабилизиране на земна основа с геоклетки под пешеходни площи, гр. Перущица

Геоклетъчна система осигурява стабилност на основата при изграждане на пешеходни трафик зони с възможност за последващо озеленяване.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Армиране на асфалтова настилка на трафик зона, гр. София

Рехабилитация на паркинг с бетонна настилка чрез полагане на армираща мрежа от двойно усукана тел и последващо асфалтиране.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Рехабилитация на паважна настилка, бул. Дондуков, гр. София

Осигуряване на площно дрениране на атмосферни води с дренажен геокомпозит с полипропиленова W-образна сърцевина положен под паважа и пясъчната възглавница.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Армиране на асфалтова настилка, пл. Орлов мост, гр. София

Рехабилитация на асфалтова настилка с армираща мрежа с двойно усукана тел и последващо асфалтиране.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Усилване на слаба земна основа, ул. Крайезерна, гр. Бургас

Усилване на слаба земна основа с геоклетъчни системи и геотекстили.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Армиране на асфалтови настилки в тунел Витиня, АМ Хемус

Армиране на асфалтова настилка с геомрежи MacGrid AR.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Рехабилитация на асфалтова настилка, Източна дъга гр. София

Армиране на асфалтова настилка с геомрежи MacGrid AR.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиране на асфалтова настилка, бул. България, гр. София – етапи 2 и 3

Укрепване на срутищен участък с материали от двойно усукана телена мрежа, АМ Хемус

Укрепване на срутищен участък с материали от двойно усукана телена мрежа - габиони, терамеш и зелен терамеш.

ВИЖТЕ ОЩЕ