НачалоПроектиГеосистемиСпециални приложения

Специални приложения

Изкуствено езеро, гр. Разлог

Изкуствено езеро, гр. Разлог

Осигуряване на водоплътност на основата на изкуствено езеро чрез специална геомембрана.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Изкуствено езеро, гр. Разлог

Ерозионен контрол в комбинация със земни анкери, в.с. Елените

Ерозионен контрол по откоси чрез геоклетъчна система в комбинация със земни анкери.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Изкуствено езеро, гр. Разлог

Подпорна стена от габиони в комбинация със земни анкери, р. Канаклийска

Допълнително укрепване със земни анкери на подпорна конструкция от габиони.

ВИЖТЕ ОЩЕ