НачалоПроектиАрмиране на асфалтова настилка на трафик зона, гр. София

Армиране на асфалтова настилка на трафик зона, гр. София

Армиране на асфалтова настилка на трафик зона, гр. София

Описание

Рехабилитация на паркинг с бетонна настилка чрез полагане на армираща мрежа от двойно усукана тел и последващо асфалтиране.

Галерия