НачалоПроектиАрмираща конструкция с вертикално лице от бетонови панели, надлез Филиповско шосе, гр. София

Армираща конструкция с вертикално лице от бетонови панели, надлез Филиповско шосе, гр. София

Армираща конструкция с вертикално лице от бетонови панели, надлез Филиповско шосе, гр. София

Описание

Изграждане на вертикални армирани насипи със система MacRes.

Галерия