НачалоПроектиАрмонасипи с вертикално лице от бетонови панели, АМ Хемус, Буховци-Белокопитово

Армонасипи с вертикално лице от бетонови панели, АМ Хемус, Буховци-Белокопитово

Армонасипи с вертикално лице от бетонови панели, АМ Хемус, Буховци-Белокопитово

Описание

Сегментни стени тип MacRes състоящи се от бетонови панели в комбинация с армиращи насипа геоленти.

Галерия