НачалоПроектиБитумна хидроизолация на жп мост по линия Свиленград – турска граница

Битумна хидроизолация на жп мост по линия Свиленград – турска граница

Битумна хидроизолация на жп мост по линия Свиленград – турска граница

Описание

Специална мостова полимер-битумна мембрана Gemini Bridge (Ponti) APP -10°C  5 mm.

Галерия