НачалоПроектиБитумна хидроизолация на покрив-паркинг с унипаваж на офис сграда, гр. София

Битумна хидроизолация на покрив-паркинг с унипаваж на офис сграда, гр. София

Битумна хидроизолация на покрив-паркинг с унипаваж на офис сграда, гр. София

Описание

Покрив паркинг с двупластова хидроизолационна система Gemini P 3 mm, Gemini Garden 4 mm, дренажен геокомпозит, геоклетъчна система.

Галерия