НачалоПроектиДренажна система за зелен покрив – пасивна къща, гр. Каварна

Дренажна система за зелен покрив – пасивна къща, гр. Каварна

Дренажна система за зелен покрив – пасивна къща, гр. Каварна

Описание

  • Площен дренаж и защита на хидроизолацията с дренажен геокомпозит.
  • Стабилизиране на почвения слой посредством геоклетъчна система.

Галерия