НачалоПроектиЕкстензивен зелен покрив със седумни чимове – жилищна сграда в кв. Бояна

Екстензивен зелен покрив със седумни чимове – жилищна сграда в кв. Бояна

Екстензивен зелен покрив със седумни чимове – жилищна сграда в кв. Бояна

Описание

Изграждане на екстензивен зелен покрив със система GreenSky в жилищен комплекс в кв. Бояна. Система GreenSky е иновативна система за покривни градини, съставена от няколко компоненти:
– Водозадържащ текстил;
– Мембрана с дренажни и водозадържащи функции със специално проектирана повърхност, предпазваща изнасяне на торфения субстрат;
– Висококачествен, олекотен торфен субстрат с вулканична лава, допълнително обработен срещу  развитие на плевели;
– Седумни чимове, армирани с биорогозка, с минимум 90%  покритие с растения;
– Перфорирани Г-образни алуминиеви профили, предостваряващи запълването на улуците с почва и позволяващи безпрепятствено дрениране на водата.

Галерия