НачалоПроектиЕкстензивно озеленяване на зелени спирки със система GreenSky

Екстензивно озеленяване на зелени спирки със система GreenSky

Екстензивно озеленяване на зелени спирки със система GreenSky

Описание

Специализирано решение за съществуващите спирки на градския транспорт, което е разработено да отговаря на всички условия за ектензивна поддръжка и същевременно да бъде устойчиво на силни ветрове и интензивно слънчево греене. Чрез инoвaтивнaта система за екстензивни покривни градини GreenSky, се предоставя възможност за изграждане на покривни конструкции с нисък профил и относително слаба товаримоносимост. Изградена е напоителна система с капково напояване, която ще осигури воден ресурс на растенията през горещите сухи месеци. За адаптиране на системата към съществуващите спирки са изработени специални алуминиеви профили, които защитават системата от свличане и осигуряват безпрепятствен допъп на водата към улуците на спирката.

Галерия