НачалоПроектиЕрозионен контрол с геоклетъчна система, Видин

Ерозионен контрол с геоклетъчна система, Видин

Ерозионен контрол с геоклетъчна система, Видин

Описание

Предизвикателството, пред което се постави екипът на ВИ ДЖИ ЕФ е предоставяне на техническо решение за укрепване на стръмен, силно ерозирал откос на територията на винарска изба, представляващ част от брега на р. Дунав. Предвижда се в подножието на откосът да има пейзажна алея, която ще позволява на посетителите разходка по брега.
Решението, което предостави екипът на ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг, бе укрепване с геоклетъчна система EcoWeb Garden, прошнурована с полипропилови въжета. Откосът е с площ 900 м2 и разделен на две части с берма по средата, през която ще минава канавка за събиране на дъждовните води. След монтирането на геоклетъчната система и запълване с хумусна почва, чрез озеленяване с декоративна расителност, изискваща минимални грижи, върху стръмният участък ще бъде изобразено логото на винарската изба.

Галерия