НачалоПроектиЕрозионен контрол с комбинирана система в тренировъчна база, гр. Разград

Ерозионен контрол с комбинирана система в тренировъчна база, гр. Разград

Ерозионен контрол с комбинирана система в тренировъчна база, гр. Разград

Описание

Два типаерозионни системи за предотвратяване промени в структурата на откосите, ограждащи терените:

  1. синтетична полипропиленова рогозка MacMat®;
  2. геоклетъчна система Geoweb®.

Галерия