НачалоПроектиФотоволтаична инсталация върху покрива на Тържище София

Фотоволтаична инсталация върху покрива на Тържище София

Фотоволтаична инсталация върху покрива на Тържище София

Описание

Фотоволтаичните системи, които са свързани към електропреносната мрежа за момента са най-предпочитаният избор от малки, средни и големи производствени предприятия, офиси и други, ползващи ел. енергия предимно през светлата част на денонощието. ВИ ДЖИ ЕФ препоръчва този вид системи, когато потреблението на ел. енергия е по-голямо от произведената от фотоволтаичната система. Монтираните инвертори са безтрансформаторни, с високо КПД и позволяват следене на добива без допълнително оборудване.

Галерия