НачалоПроектиХидроизолационни дейности на жилищен комплекс, гр.София

Хидроизолационни дейности на жилищен комплекс, гр.София

Хидроизолационни дейности на жилищен комплекс, гр.София

Описание

Избраното техническо решение за основите на къщите включва полагане на два пласта битумна мембрана Venus FC 4 mm, модифицирана със SBS (стирен бутадиен стирен) полимери и с огъваемост при отрицателни температури -20°C. Механичната защита на хидроизолацията по сутеренните стени се изпълнява с XPS топлоизолационни плоскости и дренажна HDPE мембрана EcoDrain. Хидроизолационните дейности при терасите са решени с двупластова хидроизолационна система – Gemini PAPP -10 °C, като завършващият слой е с минерална посипка.

Галерия