НачалоПроектиВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е изпълнител на ремонтни хидроизолационни дейности на покрив на сграда Кабел Комерс, гр. Пловдив

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е изпълнител на ремонтни хидроизолационни дейности на покрив на сграда Кабел Комерс, гр. Пловдив

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е изпълнител на ремонтни хидроизолационни дейности на покрив на сграда Кабел Комерс, гр. Пловдив

Описание

Ремонт на метален покрив с LT ламарина на съществуваща сграда. Стара компрометирана покривна топло- и хидроизолационна система – каменна вата и PVC синтетична хидроизолация.  Цялата хидро- и топлоизолация на покрива с площ 4000 m2 са подменени, като покривът е изпълнен по системен детайл на ВИ ДЖИ ЕФ на метален покрив с механичен монтаж – топлоизолация от каменна вата и механично фиксирана TPO синтетична мембрана  EverGuard TPO 1,5 mm.

Галерия