НачалоПроектиИнтегрирана фотоволтаична система на еднофамилна къща, гр. София

Интегрирана фотоволтаична система на еднофамилна къща, гр. София

Интегрирана фотоволтаична система на еднофамилна къща, гр. София

Описание

Интегрирана фотоволтаична система General Solar PV. Инсталирана мощност: 3,65 KwP.

Галерия