НачалоПроектиИзграждане на дънен праг от jumbo габиони на р. Марица, гр. Пазарджик

Изграждане на дънен праг от jumbo габиони на р. Марица, гр. Пазарджик

Изграждане на дънен праг от jumbo габиони на р. Марица, гр. Пазарджик

Системни решения

Изграждане на дънен праг от Jumbo габиони при главен канализационен колектор на р. Марица, ГПСОВ – Пазарджик.

Галерия