НачалоПроектиМоделиране на терена с електрозаварени габиони и система „DrainRoad“ – затворен к-с Делта хил

Моделиране на терена с електрозаварени габиони и система „DrainRoad“ – затворен к-с Делта хил

Моделиране на терена с електрозаварени габиони и система „DrainRoad“ – затворен к-с Делта хил

Описание

Предоставяне на системни решения за моделиране на терена, трафик зони и алеи и укрепване на дървесна растителност в затворен жилищен комплекс. В парковата територия на комплекса е изпълнен амфитеатър от електрозаварени габиони. Проектното решение бе заложено засаждането на някои от дърветата под определен ъгъл, при което традиционното укрепване с дървени колове е неприложимо. ВИ ДЖИ ЕФ достави иновативни системи за подземно стабилизиране, благодарение на което всички дървета изглеждат като в естествената им среда. Алейната мрежа на парка е осъществена посредством система Drain Road, която запълнена с естесвени материали се вписва хармонично в природната среда. Системата позволява поемането и преразпределянето на големи натоварвания, чрез което носимоспособността на основата се повишава и се елиминират деформациите вследствие на трафика.

Галерия