НачалоПроектиМоделиране на терена със система Зелен терамеш и синтетични рогозки – кв. Бояна

Моделиране на терена със система Зелен терамеш и синтетични рогозки – кв. Бояна

Моделиране на терена със система Зелен терамеш и синтетични рогозки – кв. Бояна

Описание

Обектът представлява жилищна сграда, естествено интегрирана в терена и ориентирана към простора на Софийска котловина. Сградата е решена като стъпаловиден пълзящ обем, контактуващ с терена на всички нива, всяко от които е частично или почти изцяло вкопано. Предоставени са решения за моделиране на терена, позволяващи приобщаване на сградата към околния терен. Формално прилежащите зелени площи могат да бъдат разделени на две части – източни и западни. В източната част на имота пространството е решено чрез моделиране на терен с естествен наклон от 70 градуса, оформяйки площадки с трапецовидни форми на две нива, чрез система Зелен Терамеш. За да се улесни поддръжата на тези откоси, предоставихме предварително отгледани седумни чимове. В най-високата част на двора с геометрията на съществуващите стълби, ВИ ДЖИ ЕФ предостави решение посредством моделиране на терена с армирана синтетична рогозка MacMat R1 и система Земен анкер със застопоряващ диск. Стръмните откоси в западната част на имота са овладяни посредством укрепване с геоклетъчна система и електрозаварени габиони. За подобряване визията на изграденaта по време на строитеството подпорна стена от торкрет бетон, се разработи и предостави решение за засаждане на растения пред торкрета, монтирайки метална конструкция, облечена с армираща синтетична рогозка и фиксирана със система Земен анкер, като по този начин се създаде легло за засипване с хумусна почва, което да предостави оптимална среда за развитието на увивна растителност.

Галерия