НачалоПроектиПодпорна стена от габиони в комбинация със земни анкери, р. Канаклийска

Подпорна стена от габиони в комбинация със земни анкери, р. Канаклийска

Подпорна стена от габиони в комбинация със земни анкери, р. Канаклийска

Описание

Допълнително укрепване със земни анкери на подпорна конструкция от габиони.

Галерия