НачалоПроектиПодпорни стени от електрозаварени габиони, Марково Пловдив

Подпорни стени от електрозаварени габиони, Марково Пловдив

Подпорни стени от електрозаварени габиони, Марково Пловдив

Описание

Изграждане на клоцове и подпорни стени от електрозаварени габиони. Укрепването на стъмните откоси е решено чрез полагане на геоклетъчна система.

Галерия