НачалоПроектиПодземно стабилизиране на представителни зелени площи и моделиране на терена – затворен к-с Делта хил

Подземно стабилизиране на представителни зелени площи и моделиране на терена – затворен к-с Делта хил

Подземно стабилизиране на представителни зелени площи и моделиране на терена – затворен к-с Делта хил

Описание

При засаждане на едроразмерна дървесна растителност е важно тя да бъде добре укрепена, за да се предотврати нейното изкривяване и компроментиране. В настоящото проектно решение бе предвидено засаждане на едроразмерна дървесна растителност с висока декоративна стойност, която да бъде укрепена със система за Подземно стабилизиране на дървета. Освен това в проектното решение бе заложено засаждането на някои от дърветата под определен ъгъл, при което традиционното укрепване с дървени колове е неприложимо. Чрез иновативната система за подземно стабилизиране се осигури безбрепятствено развитие на дървесната растителност, а монтажа системата остава напълно невидима.

Галерия