НачалоПроектиPVC хидроизолация на дистрибуционен център и складова база, гр. София

PVC хидроизолация на дистрибуционен център и складова база, гр. София

PVC хидроизолация на дистрибуционен център и складова база, гр. София

Описание

Подмяна на съществуващата хидроизолация с Alkorplan PVC-P 1.5 mm.

Галерия