НачалоПроектиВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е изпълнител на ремонтни хидроизолационни дейности на покрив на сграда Яна, гр. Панагюрище

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е изпълнител на ремонтни хидроизолационни дейности на покрив на сграда Яна, гр. Панагюрище

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е изпълнител на ремонтни хидроизолационни дейности на покрив на сграда Яна, гр. Панагюрище

Описание

Реновация на стар стоманобетонен покрив със  съществуваща битумна хидроизолация. Изпълнен е системен детайл със синтетична TPO хидроизолационна мембрана EverGuard TPO 1,5 mm с механичен монтаж върху защитен геотекстил на площ от 17 500 m2.

Галерия