НачалоПроектиСистема GreenSky, гр. Приморско, хотел Александрия

Система GreenSky, гр. Приморско, хотел Александрия

Система GreenSky, гр. Приморско, хотел Александрия

Описание

Доставка и монтаж на хидроизолации в основи и покриви, подпорни конструкции от електрозаварени габиони и система за екстензивни зелени покриви GreenSky във ваканционен комплекс в гр. Приморско.

Галерия