НачалоПроектиСистема за екстензвиен зелен покрив GreenSky, Zoom Studio

Система за екстензвиен зелен покрив GreenSky, Zoom Studio

Система за екстензвиен зелен покрив GreenSky, Zoom Studio

Описание

Изграждане на екстензивен зелен покрив със система GreenSky на двускатен покрив с минимални наклони, постигайки равна повърхност на озеленения участък.
За целта бяха оразмерени и произведени Г-образни алуминиеви профили Alustrip с различна височина, които да служат като разделителен борд между зелените площи и дренажния слой, разположен по периферията на покрива. Въпреки наклоните на покривната конструкция, почвеният слой е с равна повърхност при мощност 3-4 см.

Галерия