НачалоПроектиСистема за озеленени подпорни конструкции „EcoWall“ – с. Бистрица

Система за озеленени подпорни конструкции „EcoWall“ – с. Бистрица

Система за озеленени подпорни конструкции „EcoWall“ – с. Бистрица

Описание

Система EcoWeb Wall е специално разработена за изграждане на озеленени подпорни съоръжения, цветни лехи и фигури с нестандартна форма. Съставена е от ултразвуково заварени HDPE ленти, образуващи клетки, които се запълват с почвен материал. Монтирани една върху друга с подходящ отстъп навътре, отделните секции на системата образуват стабилни и устойчиви във времето структури. Едно от основните предимства на системата е възможността за запълването й с материл, наличен на обекта, което значително намалява разходите, които имаме при изграждане на традиционните подпорни конструкции. Изключително компактните размери и ниското тегло позволяват монтаж на системата дори на места с ограничен достъп, където използването на механизация за доставка и монтаж на материали е невъзможно. При озеленяването на EcoWeb Wall, без никакви ограничения може да се използва както тревиста, така и храстова растителност, в комбинация от различни инертни материали, декоративни камъни и други в зависимост от конкретното проектно решение.
Високото качество на материалът, от който е направена система EcoWeb Wall я прави устойчива на климатичните условия и реакция на почвата, като не позволява напукване, деформиране и компрометиране на изградените съоръжения.

Галерия