НачалоПроектиУкрепваща конструкция тип армиран насип, път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път

Укрепваща конструкция тип армиран насип, път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път

Укрепваща конструкция тип армиран насип, път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път

Описание

Укрепваща конструкция тип ”армиран насип” и усилване на пътната основа включващи:

  • Система Зелен Terramesh с наклонено лице и възможност за затревяване;
  • Система Terramesh с вертикално каменно лице;
  • Габиони;
  • Геомрежи;
  • Геотекстил.

Галерия