НачалоПроектиУкрепваща конструкция тип озеленен армиран насип, с. Равно поле

Укрепваща конструкция тип озеленен армиран насип, с. Равно поле

Укрепваща конструкция тип озеленен армиран насип, с. Равно поле

Описание

Изграждане на армирани насипи с модулна система Зелен Terramesh®, като част от ландшафтното оформление.

Галерия