НачалоПроектиУсилване на слаба земна основа, ул. Крайезерна, гр. Бургас

Усилване на слаба земна основа, ул. Крайезерна, гр. Бургас

Усилване на слаба земна основа, ул. Крайезерна, гр. Бургас

Описание

Усилване на слаба земна основа с геоклетъчни системи и геотекстили.

Галерия