НачалоПроектиЗащита от ерозия с геоклетъчна система – р. Арда, гр. Кърджали

Защита от ерозия с геоклетъчна система – р. Арда, гр. Кърджали

Защита от ерозия с геоклетъчна система – р. Арда, гр. Кърджали

Описание

Укрепване бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали с геоклетъчна система Geoweb.

Галерия