На 23.05.2018 г. ВИ ДЖИ ЕФ взе участие в програмата „Профи-клуб“ на Земелрок Шайн Унд Дизайн. Специализираната аудитория се запозна с новостите в продуктовата гама на домакините, а Ви Джи Еф представи част от системните си решения за моделиране на терен и решения за изграждане на стабилен двоен под чрез подпорите на Eterno Ivica.

Участието на Ви Джи Еф беше в 3 стъпки – презентация на основни продуктови групи, подпомагащи полагането на плочите, предлагани от Земелрок. След теоретичната част професионалистите разгледаха изградените преди това макети от Ви Джи Еф. Макетите демонстрират функционалността на предложените решения – усилване и стабилизиране на земна основа, площно дрениране и отводняване от полимербетон. Вложените материали са подходящи за полагане както от професионалисти, така и от любители.

Третият модул в представянето на Ви Джи Еф бе демонстрация на изграждане на двоен под с подпори. Лесният и безпробивен монтаж спечели вниманието на участниците, а стабилността на изградения след това под убеди участниците в качествата на подпорите на Еterno Ivica, предлагани от Ви Джи Еф.

Топлото и професионално отношение на домакините допринесе за чувството на удовлетвореност и ползвотворност, с което екипът на Ви Джи Еф си тръгна от завода на Земелрок.