НачалоРешенияГеосистемиАрмонасипни конструкции

Армонасипни конструкции

Армиран насип със система Mineral Terramesh

Подпорни съоръжения тип Армиран насип с модулни системи

При наличие на дълбоки свлачища по откоси, вследствие на преовлажняване и влошаване консистенцията на глинести почви. Укрепване на изкуствено създадени откоси с цел заравняване и усвояване на терени. Изисквания към подпорното съоръжение за височина над 5 м.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Армиран насип със система Mineral Terramesh

Комбинирани армиращи конструкции

Изисквания за укрепване на слаби почви в дълбочина, посредством подпорно съоръжение с височина над 10 м.

ВИЖТЕ ОЩЕ