НачалоРешенияГеосистемиЕрозионен контрол

Ерозионен контрол

Защита от ерозия с геоклетъчна система

Защита от ерозия с геоклетъчна система

Проблеми с изнасяне на повърхностен почвен слой на откоси с наклон до 45 градуса.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Защита от ерозия с геоклетъчна система

Защита от ерозия със синтетични рогозки

Нарушена цялост на повърхностния почвен слой при откоси до 30-35 градуса.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Защита от ерозия с геоклетъчна система

Защита от ерозия с армирани синтетични рогозки

Ерозионни процеси при стръмни откоси до 70 градуса.

ВИЖТЕ ОЩЕ