НачалоРешенияГеосистемиПодпорни съоръжения

Подпорни съоръжения

Подпорни съоръжения

Подпорни съоръжения

При изграждане или реконструкция на крайпътна инфраструктура често възникват проблеми, свързани с общата устойчивост на прилежащите откоси. Възможни негативни последици от липсата на адекватно решените са: забавяне на строителството на инфраструктурния обект, затваряне на пътната артерия, застрашаване здравето и живота на пътуващите.

ВИЖТЕ ОЩЕ