НачалоРешенияИзосистемиХидроизолация и дренаж на зелен покрив

Хидроизолация и дренаж на зелен покрив

Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с TPO мембрани

Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с TPO мембрани

Изграждането на „Зелени" покриви се превръща във все по-честа практика, в резултат на усилията за постигане на екологична градска среда. Когато условията на обекта предполагат изпълнение на олекотен "зелен" плосък покрив върху големи площи, за кратки срокове, дори при ниски температури, се налага прилагане на решение, различно от системите с битумни мембрани.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с TPO мембрани

Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с битумни мембрани

Силната урбанизация и големият недостиг на растителност в градовете, мотивират все повече архитекти да търсят надеждни строителни решения за създаване на зелени зони. Това се налага и поради въведените строги нормативни изисквания при строителство на нови сгради, с цел постигане на по-екологични и комфортни условия на живот.

ВИЖТЕ ОЩЕ