НачалоРешенияИзосистемиХидроизолация на плоски покриви

Хидроизолация на плоски покриви

Хидроизолация на плосък покрив с термоактивираща се битумна мембрана

Хидроизолация на плосък покрив с термоактивираща се битумна мембрана

В строителството специфицирането на неизползваеми покриви е идеално техническо решение, когато не се предвижда трафик. Понякога условията на приложението не позволяват изпълнение на армиран бетон за наклон върху топлоизолацията, поради: недостатъчна носимоспособност на конструкцията; вече изпълнени или конструктивно зададени наклони; кратки срокове за изпълнение на покривната система.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Хидроизолация на плосък покрив с термоактивираща се битумна мембрана

Хидроизолация на конвенционален плосък покрив с битумни мембрани

Проектирането на плоски неизползваеми покриви трябва да бъде съобразено с по-суровите условия, на които са изложени тези части на сградата: ветрови натоварвания, продължително задържане на вода, сняг и заледяване, високи температури и UV лъчи. Когато се търси олекотяване на конструкцията и премахване на слоя баласт от покривния детайл, хидроизолационната система трябва да е достатъчно надеждна, за да посрещне изискванията на приложението.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Хидроизолация на плосък покрив с термоактивираща се битумна мембрана

Хидроизолация на плосък покрив с PVC мембрана

При изграждането или ремонта на плоски покриви с бетонна основа, изпълнението на надеждна хидроизолация често следва да отговори на предизвикателства като: кратки срокове за монтаж; ограничена носимоспособност на покривната основа; работни движения на конструкцията; висок % остатъчна влага.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Хидроизолация на плосък покрив с термоактивираща се битумна мембрана

Хидроизолация на плосък покрив с TPO мембрана

Алтернативно решение при плоски покриви с бетонна основа, когато приложението поставя предизвикателства като: кратки срокове за монтаж; ограничена носимоспособност на покривната основа; работни движения на конструкцията; висок % остатъчна влага.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Хидроизолация на плосък покрив с термоактивираща се битумна мембрана

Хидроизолация на плосък покрив с частично залепена битумна система

Често строителният график налага изпълнението на плоски конвенционални покриви да се извършва при неблагоприятни климатични условия и кратки срокове. Това възпрепятства достигането на оптимална влажност на покривната основа, за гарантиране на надеждна хидроизолационна система. Възможни са проблеми с появата на мехури по мембраните, в следствие на затворените водни пари под тях.

ВИЖТЕ ОЩЕ