НачалоРешенияГеосистемиСпециални приложенияИзграждане на изкуствени езера

Изграждане на изкуствени езера

Изграждане на изкуствени езера

Проблеми

  • Осигуряване на водоплътност на основата;
  • Изпълнение на различни по форма и дълбочина съоръжения;
  • Изискване за умело вписване на изкуственото езеро в околната среда.

Решения

Използването на гъвкави PVC мембрани гарантира водонепропускливост, дори в зоните на снадките и позволява полагане върху неравни и деформирани повърхности. Мембраните с UV устойчивост допълнително повишават експлоатационния живот на съоръжението.
Комбинацията от геоклетъчна система, запълнена с бетон (водоплътен) представлява алтернативна технология за изграждане на изкуствени езера.