Комбинирани армирани конструкции

Комбинирани армирани конструкции

Описание

Възможност за постигане на висока устойчивост на почвените слоеве, изграждане на подпорна конструкция с голяма височина, икономическа целесъобразност и умело вписване в околната среда чрез комбиниране на модулни системи и геосинтетични материали:

  • Система Terramesh – с верикално каменно лице;
  • Система „Зелен“ Terramesh – с озеленено лице;
  • Система Mineral Terramesh – с наклонено каменно лице;
  • Геомрежи и геотекстили.

Проблеми

  • Необходимост от армиране на почвените слоеве в голяма дълбочина;
  • Изискване за височина на съоръжението над 10 м;
  • Изискване за устойчивост на подпорната конструкция на сериозни натоварвания.