Корекции на реки

Корекции на реки

Описание

Проектирането на защитни облицовки при корекции на реки, изграждането на открити канали и др. е тясно свързано с очакваните максимални водни потоци, на които съоръженията ще бъдат подложени. Приложените системи следва да осигурят:

  • Редуциране на водните загуби от филтрация;
  • Подобряване стабилитета на откосите;
  • Защита от ерозия;
  • Постигане на необходимата грапавина на откосите.

Това налага високите изисквания към техните качества по отношение на гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост и икономичност. Възможността за комбиниране с естествени материали спомага за умело вписване в околната среда.

Продукти:

Проекти: