НачалоРешенияЛандшафтМоделиране на теренаМоделиране на терена с биорогозки

Моделиране на терена с биорогозки

Моделиране на терена с биорогозки

Описание

Природосъобразни решения чрез използване на биоразградими материали, състоящи се от 100% кокосови влакна, армирани с различни по якост мрежи. В зависимост от конкретните условия на терена и приложението, се предлагат няколко вида биорогозки.