Укрепване на откос със биоразградима рогозка

Укрепване на откос със биоразградима рогозка

Описание

Ерозията може да възникне в резултат на различни дейности. Наклонените терени, които са изложени на въздействието на дъжда и вятъра често страдат от нарушен почвен профил. Правилното проектиране на откосите е от голямо значение за по-нататъшната експлоатация на терена. Вариантите за укрепване са различни в зависимост от местоположението и функциите на съответния терен.

Биорогозките представляват биоразградимо покритие, състоящо се от 100% кокосови влакна, армирани с различни по якост мрежи. В зависимост от конкретните условия на терена и приложението, се предлагат няколко вида биорогозки. Фиксирането им към земята става с помощта на винтови анкери TL-P и земни анкери със застопоряващ диск TL-A2.