НачалоРешенияЛандшафтМоделиране на теренаМоделиране на терена със синтетични рогозки

Моделиране на терена със синтетични рогозки

Моделиране на терена със синтетични рогозки

Описание

Представляват триизмерни структури от полипропиленови нишки, които в зависимост от проектното решение могат да бъдат допълнително армирани с мрежи. Монтират се към земната ознова с помощта на земни анкери.