Укрепване на откос с армирана синтетична рогозка

Укрепване на откос с армирана синтетична рогозка

Описание

Ерозията може да възникне в резултат на различни дейности. Наклонените терени, които са  изложени на въздействието на дъжда и вятъра често страдат от нарушен почвен профил. Правилното проектиране на откосите е от голямо значение за по-нататъшната експлоатация на терена. Вариантите за укрепване са различни в зависимост от местоположението и функциите на съответния терен.

 

Армираната синтетичната рогозка MacMat R1020 представлява триизмерна структура от екструдирани полипропиленови мононишки, които задържат почвените частици и не позволяват изнасянето им. Армировката от HDPE я прави подходяща за паркови пространства или дворове, където се очаква интензивно натоварване.

 

Полага се върху предварително почистена от растения, буци и други неравности основа и се фиксира посредством винтови анкери TL-P1/TL-P2/TL-P3/TL-P4 и земни анкери със застопоряващ диск TL-A2.

 

След полагане може да бъде затревена чрез засипване със смес от тревно семе и хумусна почва, чрез хидропосев или озеленена с растителност.