НачалоРешенияЛандшафтМоделиране на теренаМоделиране на терена със система EcoWall

Моделиране на терена със система EcoWall

Моделиране на терена със система EcoWall

Описание

Решението е приложимо за терасиране на терена и за обособяване на зелени откоси с вегетативни джобове. Изпълнението на системата не изисква специални умения и оборудване.

EcoWall е изключително подходяща за изграждането на стабилни озеленени откоси и подпорни конструкции без нуждата от мокри процеси.

Комбинацията с EcoMesh геомрежа осигурява допълнително армиране и още по-голяма здравина.

Монтажът на системата се извършва с отстъп навътре с цел оформяне на „джобове“ по лицето на откоса, които се озеленяват съобразно проекта за озеленяване.