НачалоРешенияЛандшафтМоделиране на теренаМоделиране на терена със системи EcoWeb Garden

Моделиране на терена със системи EcoWeb Garden

Моделиране на терена със системи EcoWeb Garden

Описание

Моделирането със системи EcoWeb Garden, дава възможност за създаване на стабилна основа за засаждането на декоративна растителност или трева. Решението е приложимо при проектен наклон на терена до 45 градуса, като комбинацията от EcoWeb Garden и система Земен анкер, осигурява стабилност на моделирания терен и надеждна защита срещу повърхностни ерозионни процеси.
След запълването на положената система с хумусна почва, тя не позволява изнасянето на почвата, като по този начин осигурява хумусен слой за развитието на растенията дори и над неплодородна основа.