Защита от ерозия с геоклетъчна система

Защита от ерозия с геоклетъчна система

Описание

Изнасянето на почвените частици, появата на пукнатини и деформации в следствие на почвена ерозия, може да бъде лесно предотвратено чрез използване на Система EcoWeb Garden. Запълнена с хумусна почва, тя осигурява благоприятна среда за развитието на растителност и е идеално решение за укрепване на терени с наклон до 50⁰. Стабилизирането на системата се осъществява с помощта на колчета от арматурна стомана. За отделяне на земната основа от плодородния почвен слой се използва нетъкан геотекстил, който също така има и дренажна функция.