Подпорни съоръжения тип Армиран насип

Подпорни съоръжения тип Армиран насип

Описание

Според изискванията за вписване на конструкцията в заобикалящата среда и/или при изграждане на укрепващи конструкции при терени с много слаби почви е възможно прилагане на вариантни решения:

 • Армонасипни конструкции с фабрични модулни системи:
  • Система Terramesh – с верикално каменно лице;
  • Система „Зелен“ Terramesh – с озеленено лице;
  • Система Mineral Terramesh – с наклонено каменно лице;
 • Система Армиран насип с геомрежи;
 • Сегментна стена тип MacRes система.

Проблеми

 • необходимост от армиране в дълбочина на насипа;
 • изисквана височина на подпорно съоръжение над 5 м.;
 • очаквани сериозни натоварвания върху конструкцията.