Сегментна стена тип MacRes система за армиране на пътни насипи

Сегментна стена тип MacRes система за армиране на пътни насипи

Описание

Сегментни стени състоящи се от бетонови панели в комбинация с армиращи насипа геоленти . В зависимост от проектното решение е възможно повърхността на панелите да бъде моделирана за да отговори на изискванията за вписване в заобикалящата среда.

Елементи

  1. Почва;
  2. Армировка ( стоманена или синтетична);

Проблем

Ограничение в пространството за изграждане на конструкция – невъзможност да се изгради традиционен тип армиран насип.

Решения

В градска среда и при съоръжения, където липсата на пространство ограничава използването на традиционни решения, прилагането на сегментни стени с бетонови панели става все по-разпространено. Възможността от намаляване на обема на насипите , както и бързите темпове на изграждане на конструкциите ги правят особено подходящи за градска среда.

Проекти: